Browsing Dr. M R Anantharaman by Title

Dyuthi/Manakin Repository

Browsing Dr. M R Anantharaman by Title

Sort by: Order: Results:

 • Anantharaman, M R; Reena Mary, A P; Suchand Sandeep, C S; Narayanan, T N; Reji, Philip; Padraig, Moloney; Ajayan, P M (IOP Publishing LTD, August 19, 2011)
 • Anantharaman, M R; Sagar, S (Springer, January 31, 2011)
 • Anantharaman, M R; Muhammad, Abdul Jamal E; Sakthi Kumar, D (Springer, December 22, 2008)
 • Hysen, Thomas; Senoy, Thomas; Ramanujan, R V; Anantharaman, M R (Springer, 2008)
 • Anantharaman, M R; Veena Gopalan, E; Sakthi Kumar, D; Yasuhiko, Yoshida; Al-Omari, I A; Saravanan, S (IOP Publishing LTD, March 13, 2009)
 • Anantharaman, M R; Shaijumon, M M; Narayanan, T N; Ajayan, P M (Springer, October 28, 2008)
 • Anantharaman, M R; Muhammad, Abdul Jamal E; Joy, P A; Philip, Kurian (Elsevier, January 3, 2010)
 • Anantharaman, M R; Muhammad, Abdul Jamal E; Joy, P A; Philip, Kurian (Springer, December 25, 2009)
 • Anantharaman, M R; Jagatheesan, S; Malini, K A; Sindhu, S; Narayanasamy, A; Chinnasamy, C N; Jacobs, J B; Reijne, S; Seshan, K; Smits, R H H; Brongersma, H H (Elsevier, April 14, 1998)
 • Anantharaman, M R; Venkitachalam, S; Saravanan, S; Rajeev, Ashokan R; Joseph, Mathai C; Sajeev, U S (Springer India, January 10, 2006)
 • Anantharaman, M R; Reena Mary, A P; Shaijumon, M M; Lijie Ci; Ajayan, P M; Narayanan, T N (IOP Publishing LTD, January 12, 2009)
 • Anantharaman, M R; Suchand Sandeep, C S; Jinto, Thomas; Reji, Philip; Swapna, Nair S (AIP Publishing, May 1, 2008)
 • Anantharaman, M R; Senoy, Thomas; Sakthi Kumar, D; Joy, P A; Yasuhiko, Yoshida (IOP Publishing LTD, October 25, 2006)
 • Anantharaman, M R; Saravanan, S; Joseph, Mathai C; Venkatachalam, S; Avasthi, D K; Singh, F (Elsevier, November 15, 2005)
 • Anantharaman, M R; Joseph, Mathai C; Saravanan, S; Jayalekshmi,S; Venkitachalam, S; Prabhakaran, P V (IEEE, May 26, 2002)
 • Anantharaman, M R; Joy, P A; Philip, Kurian; Prema, K H (Taylor & Francis, January 30, 2008)
 • Anantharaman, M R; Reijne, S; Jacobs, J P; Brongersma, H H; Smits, R H H; Seshan, K (Kluwer Academic Publishers, 1999)
 • Anantharaman, M R; Seshan, K; Venkatesh, Rao; Sashimohan, A L; Keer, H V; Chakrabarty, D K (Springer, November 5, 1980)
 • Anantharaman, M R; Solomon, M A; Joy, P A; Philip, Kurian (Taylor & Francis, August 16, 2010)
 • Anantharaman, M R; Mohamed, E M; Malini, K A; Joy, P A; Kulkarni, S D; Date, S K; Kurian, P (Institute of Materials, published by Maney Publishing, March 2, 2002)

Search Dyuthi


Advanced Search

Browse

My Account